Tre fall av herpes simplex virus 1 infektioner har upptäckts hos nyfödda sedan Dec. 1, 2019, och ett fjärde fall rapporterades i september 2019, hälsomyndigheter sade söndag, tillade att alla barn var alla på sjukhus, ges medicinering, och nu återhämtar sig. Metzitzah b’peh-ritualen innebär en mohel eller omskärelse, sätter munnen direkt på barnets könsorgan och suger blod bort från omskärelsen. Mohels har fått fem kommissionsorder sedan 2014 som förbjuder dem att utföra verksamheten. Hälsotjänstemän har gett skadereducerande strategier till ortodoxa föräldrar att ”bygga en bro mellan vad som är en ritual som inte verkar medicinskt OK, till vissa medicinska strategier som åtminstone minskar skadan”, säger Dr Demetre Daskalakis från New York City Health Department.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :