Det är tydligen därför en petition lämnades in till State Medical Board och begärde att vara en beundrare av Cleveland Browns eller Cincinnati Bengals betraktas som en förutsättning för medicinska marijuana recept.

Att vara en Browns eller Bengals fläkt var en av 28 ”villkor” som lämnades in till State Medical Board under 2019 petitionsfönstret:

Ångest
Ångest
Ångest, depression
Ångest, depression, bipolär sjukdom
Ångest, depression, bipolär sjukdom, artrit
Aspergers störning
Autism spektrumstörning
Autism spektrumstörning
Autism spektrumstörning
Bengaler/Browns Fans
Cachexia/Wasting Syndrome
Kronisk rygg Kronisk Höft
Depression
Diabetes, hypoglykemi, hyperglykemi, hjärnskakning
Epstein-Barrs
gastroesofageal refluxsjukdom
Generaliserat ångestsyndrom
Generaliserat ångestsyndrom
HIV/AIDS, Parkinsons
Sömnlöshet
Lupus
Opioidanvändning
Opioidanvändning
Panikattack och ångest
PTSD, depression, ångest
Allvarlig social ångest
Steg 4 bröstlunglymfkörtlar Cancer
Traumatisk hjärnskada, kronisk smärta

(Potentiella kvalificeringsvillkor som skulle behandla samma villkor kombineras till en översyn)

Den statliga medicinska styrelsen medicinska Marijuana kommittén måste nu besluta vilken av de 28 framställningar bör betraktas som kvalificerande villkor för medicinsk marijuana användning. Ett kommittémöte är planerat till februari 12.

Enligt State Medical Board Director Communications Tessie Pollock, kommittén kommer att undersöka ämnesgranskningar utförda av läkare och medicinska marijuana experter innan rekommendera framställningar till hela State Medical Board för en slutlig omröstning, som förväntas äga rum i sommar.

Framställningar görs online via statens medicinska styrelsens webbplats med information som innehåller relevanta medicinska eller vetenskapliga bevis och bevis om rekommendationen är tillräcklig för att behandla en viss sjukdom eller hälsotillstånd.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :