LONDON den 19 februari 2020 − Praktiskt taget all världens efterfrågan på el för att driva transporter och för att värma och kyla hem och kontor samt för att tillhandahålla den kraft som industrin kräver skulle kunna tillgodoses genom förnybar energi fram till mitten av århundradet.

Detta är konsensus av 47 kollegiala forskningsrapporter från 13 oberoende grupper med totalt 91 författare som har samlats av Stanford University i Kalifornien.

En del av tidningarna tar ett brett svep över hela världen och lägger samman potentialen för varje teknik för att se om enskilda länder eller hela regioner kan överleva på förnybara energikällor.

Särskilda undersökningar av små östater, Afrika söder om Sahara och enskilda länder som Tyskland syftar till att se vilka hinder som finns för framsteg och hur de skulle kunna undanröjas.

I varje fall är resultaten att tekniken finns för att uppnå 100 procent förnybar energi om den politiska viljan att uppnå den kan uppsamlas.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :